Službeni internet portal Varaždinska županija

Varaždinska županija dodatno pomaže pčelare

OBJAVLJENO 08.08.2014.

Ovogodišnje vremenske (ne)prilike, ostavile su trag i na pčelarstvu, odnosno proizvodnji meda. Vrlo učestala kišna razdoblja, nagla zahladnjenja i konstantno puhanje jakog vjetra, skratilo je cvatnju u prirodi a u isto vrijeme je onemogućavano izlijetanje pčela. Sve navedeno uzrokovalo je potrošnju zaliha hrane u košnicama, pa sada umjesto da se „vrca" med, već sada je potrebno prihranjivati pčele.

Na području Varaždinske županije pčelari su organizirani u dva pčelarska društva (Varaždin i Ludbreg). Njih 303 registrirana člana, posjeduje ukupno 15.837 košnica. Sukladno rezultatima motrenja medenja i usporedbama sa prošlim godinama, ove godine je evidentan gubitak u prinosu meda i do 90%. Kada bi taj gubitak izrazili kroz novac, dolazimo do gubitka od cca. 15 milijuna kuna u medu, te još cca. 3 milijuna kuna koliki će biti trošak prihranjivanja kroz zimu. U konačnici, za područje Varaždinske županije, radi se o gubitku od cca. 18 milijuna kuna. Iako se radi o milijunskoj šteti, sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda, nije moguće proglasiti elementarnu nepogodu, budući da je kroz zakon definirano da se evidentiraju štete na pčelama. Ako se nešto ne poduzme odnosno pomogne, štete na pčelama će biti slijedeće godine, a onda će već biti kasno.

Sukladno svemu navedenom, Varaždinska županija će kroz rebalans proračuna osigurati dodatnih 200.000,00 kuna za članove pčelarskih društava a u svrhu kupnje šećera. Budući da se radi o prijedlogu potpore koja do sada nije prijavljena kao postojeća državna potpora, koja se može primjenjivati u trogodišnjem prijelaznom razdoblju od pristupanja RH u EU, Varaždinska županija će prema Ministarstvu poljoprivrede pokrenuti potrebitu proceduru, kako bi se moglo pristupiti realizaciji iste. Predložena mjera u skladu je sa Županijskom razvojnom strategijom (SVVZ 36/10, 64/13) i Akcijskim planom provedbe ŽRS; Prioritet 3.1. Očuvanje okoliša; Mjera 3.1.1. Zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti. Prioritet 4.2. Razvoj novih te očuvanje tradicionalnih proizvod, obrta i usluga, Mjera 4. 2.2. Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga.

Na kraju da podsjetimo, Varaždinska županija godišnje subvencionira rad pčelarskih društava. Pa je tako ove godine već realizirano 60.000,00 kuna za motrenje medenja, organizaciju pčelarskog sajma Sivka 2014 godine i drugo.

NAJČITANIJE NOVOSTI

Varaždinska županija će kroz rebalans proračuna osigurati dodatnih 200.000,00 kuna za članove pčelarskih društava u svrhu kupnje šećera.