Službeni internet portal Varaždinska županija

Županijska razvojna strategija

ODLUKA o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije varaždinske županije do 2020.

DATUM OBJAVE: 24.08.2016.