Obrazovanje, sport, kultura

Registar samostalne sportske djelatnosti vodi upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba prema prebivalištu fizičke osobe, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na sportske djelatnosti.

Sukladno članku 2. Pravilnika o Registru samostalne sportske djelatnosti („Narodne novine“, broj 91/2023), u Registar se upisuje fizička osoba koja sudjeluje u sustavu sporta:

 • sportaš
 • instruktor
 • trener
 • kineziterapeut.

Registar se sastoji od:

Podregistra samostalne sportske djelatnosti sportaša i

Podregistra samostalne sportske djelatnosti stručnih kadrova u sportu

U Podregistar sportaša upisuje se sportaš koji se bavi sportskim djelatnostima sudjelovanja u sportskom natjecanju i sportskoj pripremi.

U Podregistar stručnih kadrova upisuju se instruktor, trener i kineziterapeut, koji obavljaju neku od sportskih djelatnosti:

 • sportska priprema
 • zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje: sportska rekreacija i/ili kineziterapija
 • sportska poduka.

Uz zahtjev za upis u Podregistar sportaša (Obrazac – Prilog I.) prilaže se i Izjava da osoba nema zapreke za obavljanje poslova propisanih člankom 111. Zakona o sportu (Obrazac – Izjava). Zahtjev se zaprima elektronički putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

Uz zahtjev za upis u Podregistar stručnog kadra u sportu (Obrazac – Prilog II.) prilaže se i Izjava da osoba nema zapreke za obavljanje poslova propisanih člankom 111. Zakona o sportu (Obrazac – Izjava) i dokaz da osoba ispunjava potrebne uvjete za obavljanje stručnih poslova u sportu propisane člankom 18. stavkom 2. podstavkom 1. i člankom 19. stavkom 2. Zakona o sportu. Zahtjev se zaprima elektronički putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

Za brisanje iz Registra osoba podnosi Zahtjev za brisanje iz Registra samostalne sportske djelatnosti (Obrazac – Prilog III.). Zahtjev se zaprima elektronički putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

Osoba je dužna prijaviti svaku promjenu podataka, koja se vode u Registru, u roku od osam dana od nastanka promjene podnošenjem zahtjeva Zahtjev za promjenom podataka u Registru samostalne sportske djelatnosti na obrascu (Obrazac – Prilog IV.). Zahtjev se zaprima elektronički putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

Izvadak iz Registra izdaje se, u obliku elektroničkog zapisa iz Registra samostalne sportske djelatnosti putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu i sadrži sljedeće podatke:

 • ime i prezime
 • osobni identifikacijski broj
 • naziv podregistra
 • prebivalište (ulica i broj, poštanski broj i mjesto)
 • registarski broj
 • datum upisa
 • sportska djelatnost
 • datum izdavanja izvatka.

Sukladno Pravilniku zahtjevi za hrvatske državljane i strance koji imaju dodijeljenu vjerodajnicu za sustav E-građani podnose se putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu, kojemu možete pristupiti na sljedećoj poveznici:   https://sport.gov.hr/#/home

Osobe koje nemaju vjerodajnicu za predaju zahtjeva  zahtjev mogu podnijeti putem mail adrese: sport@vzz.hr, mogu osobno predati ili poslati putem pošte na adresu Varaždinska županija, Franjevački trg 7, 42000 Varaždin.

Svi obrasci i zahtjevi temeljem kojih fizička osoba, koja sudjeluje u sustavu sporta, zahtjeva upis / brisanje / promjenu podataka / izvadak u  Registru samostalne sportske djelatnosti dostupni su ovdje:

 • Zahtjev za upis u Registar samostalne sportske djelatnosti - Podregistar samostalne sportske djelatnosti sportaša (Obrazac – Prilog I.)
 • Zahtjev za upis u Registar samostalne sportske djelatnosti - Podregistar samostalne sportske djelatnosti stručnog kadra u sportu (Obrazac – Prilog II.)
 • Zahtjev za brisanje iz Registra samostalne sportske djelatnosti (Obrazac – Prilog III.)
 • Zahtjev za promjenom podataka u Registru samostalne sportske djelatnosti (Obrazac – Prilog  IV.)
 • Izjava da nema zapreka sukladno čl. 111 Zakona o sportu (Izjava)
 • Zahtjev za izdavanje izvatka (Obrazac – Zahtjev za izvadak)

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće