Djelokrug

1. izrađuje stručne prijedloge za provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije i to mjere strukturne politike, mjere zemljišne politike i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem te mjere okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta,
2. obavlja poslove oko provedbe mjera ruralnog razvoja u suradnji s nadležnim ministarstvom i drugim dionicima, gradovima i općinama, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i dr.,
3. predlaže i provodi mjere institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, potiče i pomaže stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te pruža stručnu pomoć proizvođačima, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima,
4. provodi i surađuje u provedbi mjeri izvješćivanja u poljoprivredi i poduzima mjere za unapređenje proizvodnje hrane prema ekološkim načelima,
5. sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi,
6. predlaže i poduzima radnje s udrugama u postupcima zaštite naziva poljoprivrednih proizvoda oznakama izvornosti ili zemljopisnog podrijetla na razini Hrvatske i EU,
7. provodi aktivnosti oko proglašenja prirodne nepogode za Županiju, vodi poslove za Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta,
8. predlaže i provodi mjere unaprjeđenja lovnog gospodarstva te izrađuje opće i pojedinačne akte u gospodarenju zajedničkim lovištima i divljači, prati izvršavanje ugovora o zakupu lovišta i plaćanje lovozakupnine,
9. surađuje s lovačkim i ribolovnim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i promicanja lovnog turizma,
10. rješava u prvom stupnju u upravnim stvarima iz područja lovstva,
11. izrađuje akte i predlaže planove i programe melioracijskog navodnjavanja, gradnje i održavanja građevina za melioracijsko navodnjavanje i odvodnju, uvođenja naknade za melioracijsko navodnjavanje te vodi postupak dodjele koncesija za pružanje usluge javnoga navodnjavanja,
12. provodi projekte sufinancirane iz fondova Europske unije i državnih tijela,
13. surađuje s udrugama koje obavljaju djelatnost od interesa za opće dobro u područjima iz djelokruga Upravnog odjela.


Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj obavlja i povjerene poslove:
1. rješava o naknadama za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i vodi evidencije,
2. izdaje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume,
3. prikuplja i dostavlja podatke o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području Županije,
4. obavlja poslove oko registracije dobavljača božićnih drvaca,
5. prikuplja dokumentaciju, daje mišljenja i suglasnosti u postupku izrade prostornih planova.
Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga navedenog u stavcima 1. i 2. ovog članka, ukoliko je to određeno posebnim zakonom.

 

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće