Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (,,Narodne novine“ broj 46/22), dalje u tekstu: Zakon, propisana je za poslodavca koji zapošljava više od 50 zaposlenika, obveza uspostave sustava unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti te donošenje općeg akta kojim se uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupak imenovanja povjerljive osobe i njezinog zamjenika.

U smislu navedenoga Zakona nepravilnosti su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u istom, ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa. Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju.

Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 104/22), kojeg je donio župan, uređen je postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Varaždinskoj županiji, imenovanja povjerljive osobe za zaprimanje prijava nepravilnosti i njezinog zamjenika te druga pitanja važna za zaštitu prijavitelja nepravilnosti i prijavu nepravilnosti u Varaždinskoj županiji.

Prijavitelj nepravilnosti prijavu podnosi povjerljivoj osobi ili zamjeniku povjerljive osobe, a može je podnijeti putem maila p-o@vzz.hr . Prijava nepravilnosti mora sadržavati podatke o prijavitelju nepravilnosti, podatke o prijavljenoj osobi i/ili osobama ili tijelu, informacije o nepravilnostima i opis nepravilnosti koja se prijavljuje te datum prijave. Radi lakšeg postupanja prijavitelja nepravilnosti, na mrežnim stranicama Županije  dostupan je obrazac za prijavljivanje koji je sastavni dio predmetnoga Pravilnika (Prilog I).

Povjerljiva osoba u Županiji i njezin zamjenik prate primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, štiti identitet i zaprimljene podatke prijavitelja nepravilnosti, pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis predmeta te vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama.

Povjerljiva osoba dužna je:

  1. zaprimiti prijavu nepravilnosti i potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka
  2. bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti
  3. poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave
  4. bez odgode prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem
  5. bez odgode pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu ispitivanja prijave
  6. pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama i ishodu postupanja u roku od 30 dana od dana odlučivanja o prijavi
  7. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno posebnom zakonu
  8. pružiti jasne i lako dostupne informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje i, prema potrebi, institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave nepravilnosti.

Kontakt podaci:

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Gordana Novosel
Savjetnica za pravne poslove i poslove Županijske skupštine
Tel. 042/390-526
Mail: p-o@vzz.hr

Zamjenica povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Romina Golub
Pomoćnica pročelnice za upravne poslove
Tel. 042/390-561
Mail: p-o@vzz.hr

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće