Projekti i programi

KRATKI OPIS PROJEKTA

Prijavitelj Varaždinska županija u projekt je kao pilot lokacije uključila zgrade 12 odgojno-obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola) diljem Varaždinske županije kojima je osnivač. Navedene ustanove prema podacima Školskog eRudnika MZO-a u šk.god 2021./22.  pohađa cca 6000 učenika.

To su redom: OŠ grofa Janka Draškovića Klenovnik, OŠ “Gustav Krklec” Maruševec, OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec, OŠ Ludbreg, OŠ Petrijanec, OŠ Sveti Đurđ, OŠ Trnovec, OŠ Vinica, Elektrostrojarska škola Varaždin, Gospodarska škola Varaždin, OŠ Sračinec  te Strojarska i prometna škola Varaždin. Na ukupno 8 lokacija (osnovne škole u Klenovniku, Maruševcu, Ivancu, Ludbregu, Petrijancu, Svetom Đurđu, Trnovcu i Vinici) odvijat će se izgradnja novih fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju snage 25 kW, dok će na 4 preostale lokacije (Elektrostrojarska škola, Gospodarska škola Varaždin, OŠ Sračinec, Strojarska i prometna škola Varaždin) biti riječ o dogradnji već postojećih fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju odnosno povećanje postojećih kapaciteta s 10 kW na 35 kW.

Zahvati na svim pilot lokacijama obuhvaćaju radove na elektrotehničkim instalacijama, odnosno instalaciju ćelijskih naponskih modula učvršćenih na pod konstrukciju na krovovima predmetnih zgrada, ugradnju priključno mjerne i ostale potrebne opreme, potrebna mjerenja i ispitivanja te puštanje u pogon.

Aktivnosti jačanja kapaciteta obuhvaćaju 3 radionice za širenje rezultata projekta kojima će biti ojačani kapaciteti za upravljanje i promicanje energije iz OIE, a za učenike OŠ i SŠ bit će osmišljeni i podijeljeni radni listići odnosno brošure prilagođene uzrastu s informacijama o OIE. Tako dostupne informacije učenici će moći podijeliti u krugu svoje obitelji te tako i sami pridonijeti podizanju svijesti o prednostima OIE. Široj javnosti sve informacije o rezultatima projekta biti će dostupne putem web stranice projekta, promidžbenog spota, objavljenih članaka itd.

Ciljne skupine, a ujedno i krajnji korisnici ovog projekta, su korisnici zgrada odnosno zaposlenici i učenici u ustanovama  za osnovnoškolsko  i srednjoškolsko obrazovanje, roditelji, zaposlenici Varaždinske županije i opća javnost. Zaposlenici  i učenici  škola će biti uključeni u projekt kao ciljna skupina aktivnosti informiranja i komunikacije, odnosno jačanja kapaciteta za promicanje obnovljivih izvora energije sudjelovanjem zaposlenika škola i Varaždinske županije na 3 radionice za širenje rezultata projekta.

Dodana vrijednost ulaganja je neosporna kako za školske ustanove tako i za Varaždinsku županiju. Nakon puštanja u pogon vlastitih elektrana škole će na raspolaganju imati čistu i sigurnu energiju čime pridonose zelenoj tranziciji regije, a prijavitelj će imati konkretne financijske uštede na energentima, odnosno dio financijskih sredstava predviđenih za podmirenje režijskih troškova u tim školama će moći preusmjeriti u  nove razvojne projekte.

CILJEVI PROJEKTA

Cilj projekta je povećati instalirane kapacitete za korištenje sunčeve energije na 12 odgojno – obrazovnih ustanova u Varaždinskoj županiji postavljanjem fotonaponskih elektrana, ojačati kapacitete za upravljanje i promicanje OIE te pridonijeti smanjenju emisije CO2 i povećanoj sigurnosti opskrbe električnom energijom. Planirani rezultati projekta su: procijenjena godišnja proizvodnja iz energije sunca: 361,631 Mwh/a, procijenjeno smanjenje godišnjih emisija CO2: 57,3546 tona i instalirani kapacitet za proizvodnju energije sunca : 0,3 MW.

REZULTATI PROJEKTA

-              Povećanje instaliranih kapaciteta za proizvodnju solarne energije

-              Stručni nadzor

-              Informiranje i komunikacija

-              Upravljanje projektom

VODEĆI PARTNER

Varaždinska županija

PROJEKTNI PARTNERI

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije

VRIJEDNOST PROJEKTA

Projekt je financiran iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine

Ukupna vrijednost projekta: 351.226,25 EUR

Sufinanciranje iz EGP-a: 298.542,31 EUR

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

22 mjeseca, od 06.05.2022. do 30.04.2024.

STATUS PROJEKTA

U provedbi

Fotografija: unsplash.com

Grad Ludbreg u suradnji s Osnovnom školom Ludbreg, Osnovnom školom Veliki Bukovec, Osnovnom školom Sveti Đurđ, Varaždinskom županijom, udrugom First Scandinavia i Međimurskim Veleučilištem u Čakovcu provodi projekt pod nazivom „Regionalni znanstveni centar za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“, akronima LORI ukupne vrijednosti 22.367.250,00 kuna.

„Regionalni znanstveni centar za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“, akronima LORI ukupne vrijednosti 22.217.250,00 kn odnosno 2.950.302,10 EUR sa PDV-om. Od navedenog iznosa 85% financira se iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora, dok se preostali iznos osigurava iz državnog proračuna.

Projekt je prijavljen u okvirima programa “Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva” koji se financira sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora te u okvirima Poziva „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području”.

Ovim projektom Grad i partneri namjeravaju uspostaviti LORI, regionalni znanstveni centar za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, kao neformalni oblik suradnje između jedinica lokalne i regionalne samouprave, osnovnih škola te drugih dionika. LORI će se temeljiti na STEM tematskom području, uvođenju informacijsko komunikacijskih tehnologija u odgoj i obrazovanje te na razvoju i poboljšanju STEM vještina učitelja, odgojno-obrazovnog osoblja i učenika. Projektom se planira riješiti problem nedostatnih prostora za STEM obrazovanje, nepostojanje adekvatno opremljenih STEM učionica, manjak znanja i vještina učitelja, odgojno obrazovnih radnika i učenika u STEM području te smanjenih mogućnosti za učenike u postojećem osnovnoškolskom obrazovnom sustavu.

Aktivnosti koje će se provoditi odnose se na razvoj sposobnosti učitelja i drugih odgojno obrazovnih radnika u STEM podučavanju, IKT-u i poduzetništvu, razvoj i jačanje STEM vještina učenika osnovnih škola, provedbu izvannastavnih aktivnosti, radionica i predavanja za učenike osnovnih škola u području STEM-a, IKT-a i poduzetništva, na izradu i implementaciju novih obrazovnih programa u suradnji s norveškim partnerima, rekonstrukciju i opremanje te na pružanje usluge modernog obrazovanja za djecu osnovnoškolske dobi iz cijele Varaždinske županije i šire. Grad Ludbreg i partneri kroz ovaj projekt pružit će podršku poboljšanju i unapređenju STEM vještina učitelja, odgojno obrazovnih radnika i učenika osnovnih škola i uspostavit će LORI, tj. moderni Regionalni znanstveni centar za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje za STEM aktivnosti.

https://www.varazdinska-zupanija.hr/vijesti/odrzan-sastanak-projektnih-partnera-na-lori-projketu.html

Projekt “Zdrave veze” je usmjeren na ključni problem nedostatka sadržaja iz domene cjelovite seksualne edukacije (CSE) u kurikulumima škola, neprepoznavanje važnosti istog od strane relevantnih dionika te na stigmu oko CSE koja se temelji na netočnim informacijama.
Ključne aktivnosti su istraživačke aktivnosti u OŠ i SŠ s fokusom na elemente CSE, zagovaranje uvođenja CSE i osvještavanje javnosti o dobrobitima uvođenja CSE. Održivosti pridonosi i jačanje kapaciteta OCD-a, a suradnje tijekom projekta otvaraju prostor za nove nacionalne suradnje i bilateralne suradnje s Norveškom i u širem području rada udruga. Uloga prijavitelja je koordinacija i sudjelovanje u aktivnostima, dok će partnerice iz HR sudjelovati u svim elementima projekta.
Projekt će doprinijeti rodnoj ravnopravnosti i prevenciji rodno uvjetovanog nasilja jer kurikulum CSE djeluje kao mehanizam prevencije rodno uvjetovanog nasilja i nasilja u mladenačkim vezama te se razbijaju rodni stereotipi i uloge što pridonosi rodnoj ravnopravnosti te izgradnji pravednijeg i uključivijeg društva posebice za djecu i mlade kao ranjive skupine.


Opći cilj projekta:
● Doprinijeti uvođenju cjelovite seksualne edukacije (CSE) u osnovne i srednje škole na području Republike Hrvatske
Specifični ciljevi projekta:
● Prikupiti dokaze za zagovaranje uvođenja cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole
● Uspostaviti dijalog s predstavnicima JLRS o uvođenju cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole
● Podići svijest javnosti o dobrobitima uvođenja cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole

Kontakt osoba:
Maja Obućina, Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, udruga@pariter.hr

Projekt provode Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Lezbijska organizacija Rijeka - LORI, SOS Rijeka - centar za nenasilje i ljudska prava i Udruga Delta, partneri na projektu su i jedinice lokalne i regionalne samouprave, i to Grad Rijeka i Varaždinska županija, dok su Primorsko-goranska županija i Sisačko-moslavačka županija suradnički partneri. U sklopu projekta ostvareno je i bilateralno partnerstvo s organizacijom KUN (Center for equality and diversity) iz Norveške. Projekt "Zdrave veze "je podržan s €90.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Vijesti:

https://www.varazdinska-zupanija.hr/ustroj/upravna-tijela/upravni-odjel-za-prosvjetu-kulturu-i-sport/zdrave-veze.html

Stride for stride for skills adaptation/anticipation in European Regions

Akronim: Stride4Stride - (Erasmus+K2)

Prijavitelj: Region Bretagne (Francuska)

Partneri iz HR: Varaždinska županija, SŠ „Arboretum Opeka“, Srednja strukovna škola  Varaždin

Ukupna vrijednost projektne prijave: 139.463 Eura ( Varaždinska županija 13.019,00 €)

Sufinanciranje : 0%

Trajanje projekta: 01.10.2020.-30.09.2022. (24 mjeseca)

Partneri na projektu su:

1. Association Europeenne des Autoritas Regionales et Locales pour L'apprentissage tout au Long de

    la Vie Aisbl (Belgija)

2. Departamento de educacion, politica, linguistica y cultura del Gobierno Vasco (Španjolska)

3. Departmento de Educacion generalitat de Katalunya (Španjolska)

4. Vestland Fylkeskommune (Norveška)

5. Hardangerradet Iks (Norveška)

6. Varaždinska županija (Hrvatska)

7. Srednja škola „Arboretum Opeka” (Hrvatska)

8. Srednja Strukovna škola (Hrvatska)

9. Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana (Italija)

10. Regione Toscana (Italija)

Projekt je namijenjen  jačanju strukovnih obrazovni sustav europskih regija uključenih u projektne aktivnosti. Tijekom projekta   će se organizirati  međunarodne radionice koje će se održati u četiri europske regije s relevantnim  i uspješnim iskustvima u području usklađivanja vještina i predviđanja budućih potreba u strukovnom obrazovanju. Regije koje sudjeluju u ovim aktivnostima će obuhvatiti vještine (prema  okviru Europske komisije za poduzetničke kompetentnosti - Entrecomp i okviru za digitalne kompetentnosti, 2.0 - Digicomp), te će  svaka radionica  imati različiti tematski pristup.

Radionice će biti namijenjene  predstavnicima tijela javne vlasti u odjelima za zapošljavanje i obrazovanje, predstavnicima tvrtki, timovima za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, nastavnicima u strukovnom obrazovanju i  drugim relevantnim dionicima iz oblasti strukovnog obrazovanja.

Cedefop-ov (Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja) indeks europskih vještina 2020. pokazuje velike razlike među europskim zemljama kada je u pitanju usklađivanje vještina. Prema Cedefop-ovoj publikaciji "Uvid u nedostatak  i nesukladnost vještina" (siječanj 2018.), četiri od deset poslodavaca u Europi trude se pronaći ljude s pravim vještinama. Na tržištu rada na koje su snažno utjecale obveze industrije 4.0 i SDG (koja će stvoriti 2 milijuna radnih mjesta), porast mekih vještina kao novo područje interesa u pogledu kvalifikacija te razlike između ponude i potražnje značajno su se proširile. Također, u  kontekstu izbijanja COVID-19  pandemije koja utječe na potrebu za elastičnošću kao temeljnom vještinom, a kao što je Europska Komisija već navela, programi stručnog osposobljavanja i prekvalifikacije u smislu  zaštite radnika od nezaposlenosti i gubitka dohotka, bit će ključni alat za ublažavanje posljedica krize. Čak 59 milijuna radnih mjesta (uključujući i ona  bez fakultetske diplome) u većem je riziku od gubitka posla a što  je u korelaciji s razinom obrazovanja, (McKinsey & Company, travanj 2020.). Stoga je presudna potreba da sustavi obrazovanja i osposobljavanja identificiraju, predviđaju i podučavaju vještine koje su prikladne za buduće potrebe, umjesto da sustižu tehnološke, demografske i ekološke promjene nakon što su se dogodile. Strukovno obrazovanje i osposobljavanje (VET) presudno je za podučavanje učenika, odraslih i radnika potrebnim vještinama i stoga će imati značajan utjecaj na budućnost rada.

 Iz svih ovih razloga i s ciljem usklađivanja pružanja obrazovanja i osposobljavanja s regionalnim strategijama pametne specijalizacije (S3), projekt Stride for Stride radit će na izgradnji koncepta regionalnih ekosustava vještina.

 Šest regija (Katalonija, Baskija, Toskana, Bretanja, Varaždin i Vestland) u pet europskih zemalja (uključujući one s visokim uspjehom, poput Hrvatske, srednjim  uspjehom, kao što je Norveška, i one s niskim uspjehom poput Španjolske, Italije i Francuske kada govorimo o podudaranju vještina  (prema Europskom indeksu vještina 2020.) poboljšat će svoju sposobnost prepoznavanja potreba za vještinama i prilagoditi pružanje obuke/obrazovanja u skladu s tim. Taj se postupak mora provesti angažiranjem četiri glavne osi: javne vlasti, obrazovnih centara (u ovom slučaju strukovnih centara), tvrtki i pojedinaca.

 Četiri radionice koje odgovaraju na četiri koraka upravljanja vještinama (prilagodba, predviđanje, prijenos i korištenje) bit će organizirane u Firenci, Rennesu, Bergenu i Barceloni između 2020. i 2022.

KORISNI LINKOVI:

EARLALL: https://www.earlall.eu/

CEDEFOP:  https://www.cedefop.europa.eu/

ENTRECOMP: https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp

DIGICOMP: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework

EAEA: https://eaea.org/

Srednja strukovna škola Varaždin: https://sss-vz.hr/

Srednja škola „Arboretum Opeka“ Marčan: http://ss-arboretumopeka-marcan.skole.hr/

Youth Enterpreneurial Spirit Specialists – YESpecialists (Erasmus+ K2)

Prijavitelj/nositelj projekta: Vestland County (Norveška)

Ukupna vrijednost projektne prijave: 248.655,00 € (Varaždinska županija 22.757,00  €)

Sufinanciranje: 0%

Trajanje projekta: 01.10.2020.-30.09.2022. (24 mjeseci)

Partneri na projektu su:

1. Regione Toscana (IT),

2. Varazdin County Council (HR),

3. Autonomous Province of Trento (IT),

4. EARLALL (BE),

5. Principality of Asturias (ES),

6. Ringkøbing-Skjern Municipality (DK).

Projekt je namijenjen  jačanju strukovnih obrazovni sustav europskih regija uključenih u projektne aktivnosti kao potpora poduzetničkom i socijalnom  obrazovanju mladih osoba, jačanju njihovih obrazovnih kapaciteta za poduzetništvo i praktične vještine, kao i jačanju obrazovnog sustava u cijelosti (nastavnog i stručnog osoblja u školama i obrazovnim institucijama regija partnera).

Kroz projekt će biti organizirane  međunarodne radionice koje će se održati online ili u partnerskim regijama a s ciljem  učenja i promocije  uspješnih iskustava u području poduzetničkog obrazovanja.

Radionice i općenito  ostali obrazovni alati koji će se razviti tijekom projekta  namijenjeni su nastavnicima, stručnom osoblju i učenicima te mladim osobama koje su tek ušle u svijet rada.  Također će biti omogućen pristup predstavnicima tijela javne vlasti u odjelima za zapošljavanje i obrazovanje, predstavnicima tvrtki, timovima za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, nastavnicima u strukovnom obrazovanju i  drugim relevantnim dionicima iz oblasti strukovnog obrazovanja.

Partnerske regije identificirale su zajedničke izazove kojima će se baviti u projektu:

- Mladi koji napuštaju ruralna područja zbog nezaposlenosti i nedostatka motivacije

- Mladi koji žele ostati u ruralnim područjima, ali ne vide održive mogućnosti za njih

 - SVI mladi ljudi koji žive  u lokalnim zajednicama i trebaju obrazovanje za poduzetništvo kako bi započeli vlastiti posao

Zato projekt  ima za cilj jačanje poduzetništva mladih u ruralnim područjima izgradnjom jakih regionalnih / lokalnih ekosustava koji su usredotočeni na uključivanje mladih u zajednicu, te im pomažu da pronađu svoju ulogu u njoj i osnažujući ih da preuzmu aktivnu ulogu u prepoznavanju i pokrivanju lokalnih potreba.

U projektu se uvažavaju posebni regionalni / lokalni konteksti: Regija Vestland iz Noreške želi povećati regionalne inovacijske kapacitete sustavnom izgradnjom vještina i kompetencija interakcijom obrazovnog sektora, tržišta rada, općina i ostalih dionika, u skladu s Regionalnim planom za kompetenciju i rad 2017. U Ringkøbing Skjernu u Danskoj, ovaj je projekt usmjeren na smanjenje broja mladih bez posla i obrazovanja za 50%. Od 2006. Trento (Italija) potiče akcije usmjerene na pedagoške i didaktičke inovacije procesa poučavanja i učenja s posebnim naglaskom na središnju ulogu učenika kao i na tješnju vezu između škole, regije i tržišta rada. Varaždinska županija računa na model školskog poduzetništva i vježbeničkih tvrtki te model školskih zadruga u Hrvatskoj, s iskustvima dviju srednjih strukovnih škola. Asturija (Španjolska) je identificirala ruralno područje Navije koje se uspješno razvijaju, a cilj im je uključiti lokalna područja kao što su Cangas del Narcea i Tineo. Regija Toskana (Italija) gotovo deset godina usmjerava pažnju na mlade, prvo projektom „Filigrane“, koji je usmjeren na mlade ljude kako bi ih učinio protagonistima, odgovornim i aktivnim sudionicima politike koja ih se tiče, a drugo sa strategijom Giovanisì regije Toskana  koja također promiče autonomiju mladih.

Projekt također potiče oblike neformalnog učenja.

Korištenje metoda neformalnog učenja (coaching) u formalnom obrazovanju, uključivanje poduzetničkog obrazovanja u strukovno obrazovanje i osposobljavanje unutar predmeta, koji se tradicionalno njime nisu bavili kao ključnom temom, te njihovim povezivanjem s lokalnom stvarnošću, jača se poduzetnički duh i osjećaj pripadnosti lokalnoj zajednici.

KORISNI LINKOVI:

EARLALL: : https://www.earlall.eu/

Strojarska i prometna škola Varaždin: https://www.sips.hr/dogadanja/557-projekt-regale.html

Srednja škola Ivanec: http://www.ss-ivanec.hr/dogadanja/1452-ucenici-ekonomisti-aktivni-sudionici-projekta-yespecialists-erasmus

Srednja škola „Arboretum Opeka“ Marčan: http://ss-arboretumopeka-marcan.skole.hr/eu_projekti/erasmus_/yespecialists

Facebook stranice:  Savjeta mladih Varaždinske županije i YESpecialists

Vijesti: https://www.varazdinska-zupanija.hr/vijesti/na-europskom-tjednu-regija-i-gradova-o-angazmanu-mladih-i-projektu-yespecialists.html

https://www.varazdinska-zupanija.hr/vijesti/odrzana-medunarodna-radionica-u-trentu-u-okvir-yesspecialist-projekta.html

https://www.varazdinska-zupanija.hr/vijesti/kroz-yesspecialist-kurikulume-do-jacanja-poduzetnickih-vjestina-srednjoskolaca.html

https://www.varazdinska-zupanija.hr/vijesti/yesspecialist-project-brought-together-future-young-entrepreneurs-and-vet-teachers-from-norway-denmark-and-italy.html

Regional capacity for Adult Learning and Education – REGALE (Erasmus+K3)

Prijavitelj: European Association for the Education of Adults  (EAEA), Belgija

Partner: Varaždinska županija

Ukupna vrijednost projektne prijave: 624.953,34 € (Varaždinska županija 31.811,10  €)

Sufinanciranje: 20% (6.362,22€)

Trajanje projekta: 15.01.2021.-14.01.2024. (36 mjeseci)

Partneri u projektu:

 • EARLALL – Bruxseles -Belgija
 • Learning and Working Institute - Velika Britanija
 • AONTAS - Irska
 • HAEA - Grčka
 • ENAEA - Estonija
 • University of Siena - Italija
 • Boras municipality – adult education department – Švedska
 • VHS Baden Wurttemberg – Njemačka
 • Vestland County Council – Norveška
 • Varaždinska županija - Hrvatska

Projekt REGALE (Regionalni kapacitet za učenje i obrazovanje odraslih) želi uspostaviti suradnju i  ojačati mreže sudionika u procesu obrazovanja odraslih i regionalnih / lokalnih vlasti, kako bi se povećao njihov utjecaj i održivost. To će se postići povećanjem kapaciteta projektnih partnera te njihovih partnera i članova na regionalnim razinama djelovanja a kako bi bolje odgovarali na  izazove cjeloživotnog obrazovanja, izgradili strukture suradnje i promovirali kulturu obrazovanja odraslih u lokalnim zajednicama, (općinama, gradovima i regijama).

Partneri su javna tijela koja djeluju na lokalnoj i regionalnoj razini i udruženja  u obrazovanju odraslih a dolaze iz svih krajeva Europe. Oni dijele slične izazove, ali posjeduju različitu stručnost ili razinu razvoja. To će obogatiti  procese jednakosti učenje, izgradnju kapaciteta i razmjenu najboljih praksi predviđenih tijekom trajanja projekta. Projektni Konzorcij računa na iskustvo i znanje dviju jedinstvenih europskih mreža - Europskog udruženja za obrazovanje odraslih (EAEA) i Europskog udruženja regionalnih i lokalnih vlasti za cjeloživotno učenje (EARLALL) - koji će osigurati iskorištavanje rezultata projekta i njegovu održivost izvan projektnog partnerstva.

Ciljevi projekta su:

- Jačati civilno društvo u obrazovanju odraslih na regionalnoj i lokalnoj razini

- Povećati kapacitete aktera obrazovanja odraslih na regionalnoj i lokalnoj razini

- Stvaranje ili poticanje suradnje između različitih dionika koji rade na obrazovanju odraslih (javne vlasti, pružatelji usluga obrazovanja i osposobljavanja, poslodavci, javne agencije, NVO, knjižnice itd.)

- Stvoriti dijalog između regionalnih vlasti, pružatelja usluga i organizacija civilnog društva koje rade na obrazovanju odraslih

- Učiti od najboljih praksi  iz cijele Europe

Očekivani ishodi:

- Povećana svijest i sudjelovanje u politikama i programima EU-a

- Povećano znanje i razumijevanje izazova i postupaka obrazovanja odraslih

- Povećana sinergija i suradnja između organizacija civilnog društva, pružatelja usluga i regionalnih / lokalnih vlasti te s ostalim obrazovnim sektorima i akterima

- Povećan doseg i sudjelovanje odraslih učenika na lokalnoj / regionalnoj razini

- Povećana održivost organizacija za obrazovanje odraslih

- Poboljšane regionalne i lokalne politike obrazovanja odraslih

KORISNI LINKOVI:

EARLALL: https://www.earlall.eu/

EAEA: https://eaea.org/

Strojarska i prometna škola Varaždin: https://www.sips.hr/dogadanja/557-projekt-regale.html

lenta stairs

Prijavitelj projekta je  Tempus Public Foundation, (TPF) iz Budimpešte (Mađarska), a  partneri su:

 • Universidade Lusofona de Humanidades e Tehnologias - PORTUGAL
 • Mary Immaculate College, University of Limerick – IRELAND
 • Centre for Applied Research and Continuing Education - CZECH REPUBLIC
 • Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training – SLOVENIA
 • Educational Research Institute – SLOVENIA
 • Varaždin County, Department of Education, Culture and Sport – CROATIA

Cilj projekta je promocija inkluzivnog učenja kroz unapređenje kompetencija i profesionalnog znanja. Projekt će se provoditi kroz razmjenu znanja i iskustava zemalja partnera u projektu, u kojem će sudjelovati pedagoški centri, lokalne obrazovne vlasti te ostali dionici koji sudjeluju u oblikovanju obrazovnih politika na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Kroz tri godine trajanja projekta izradit će se preporuke za novi inovativni pristup inkluzivnom učenju u školama partnerskih  regija i zemalja koji će promovirati i podupirati obrazovanja i treninge za rad s učenicima s posebnim potrebama i ostalim učenicima  u nepovoljnom položaju zbog čega  su im rezultati učenja i napredovanja  slabiji.

Projekt će trajati 3 godine, počevši od 31.01.2019. godine.

LOGO eu flag erasmus vect poseu flag co funded    LOGO eu flag erasmus vect pos

Erasmus + strateški partnerski projekt u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju:

"Novi izazovi - novi odgovori: vrednovanje kompetencija na temelju ECVET-a i model uključivanja imigranata i izbjeglica na tržište rada u Europi“

 

Pozadina projekta:

Europa se trenutno suočava s jednim od najvećih izazova vezanih uz velike migracijske tokove uz koji je vezan proces traženja azila od strane brojnih Izbjeglice/azilanata u svim  europskim zemljama. Ovaj humanitarni izazova s kojim se  cijela Europa suočava i pokušava  ga riješite na različite načine ima, zbog  svoje dimenzije i  brzine,  značajan utjecaj na sustave obrazovanja i osposobljavanja kao i na tržište rada  europskih zemalja u cijelosti. Organizacije uključene u podršku i proces uključivanja u društvo  izbjeglica i tražitelja  azila suočene su sa slijedećim izazovima:

A) procjenom sposobnosti i saznanja  o vještinama, znanjima i sposobnostima tražitelja azila koji većinom ne nose nikakve popratne dokumente te ne mogu dokazati da su polazili određene programe osposobljavanja u svojim zemljama iz kojih dolaze. Što znači da nemaju  diplome ili određene potvrde o svojim zanimanjima i kompetencijama u određenom području rada,

B) izradom  planova za  uključivanje pojedinačnih osoba na temelju  provjere valjanosti  njihovih sposobnosti a koji sadrže dodatne zahtjeve za socijalnom podrškom, razvojem ključnih kompetencija te  jasan i izvediv plan za uključivanje izbjeglica/azilanata na tržište rada (koje je već ionako u  europskim zemljama pod velikim pritiskom i teško može tolerirati dodatne poteškoće),

C) djelovanjem u vrlo različitom pravnom okruženju koje se odnosi na pristup tržištu rada u Europi i zemljama iz kojih potječu  tražitelji azila/izbjeglica. Postojeće pravno okruženje  bilo je  ustanovljeno prije trenutačnog stanja te  se sad suočava s migracijskim tokovima i potrebama integracija koje su bile teško zamislive prije nekoliko godina.

Potpuno je jasno da je integracija imigranata u cijelosti moguća samo uz glatku integraciju osoba na tržište rada a to zahtijeva blisku suradnju između institucija koje rade na socijalnoj i humanitarnoj pozadini tražitelja azila/ izbjeglica i organizacija za obuku, procjenu i osiguranje odgovarajućih načina osposobljavanja za uključivanje u tržište rada odnosno sam svijet rada. Uz pomoć socijalne i obrazovne ponude u europskim zemljama ovaj trokut između životnih okolnosti, osposobljavanja i rada se može smatrati kriterijem uspjeha za suočavanje s trenutno  najvećim izazovom  europskog društva.

Međutim, za rješavanje tih izazova potrebne su nove,  inovativne metode i instrumenti koji su se sposobni  nositi  s  velikim potrebama i željama a koje imaju veoma raznoliko podrijetlo. Posebno su potrebni instrumenti za brzo i kvalitetno  prepoznavanje sposobnosti pojedinačnih osoba (azilanata /izbjeglica)  na razini strukovnog obrazovanja. Slijedom toga potrebno je bliskom suradnjom i stvaranjem prikladnog plana uključivanja, što je brže moguće, uključiti u svijet rada veliki broj odraslih osoba (za početak putem socijalnog zapošljavanja). Ovo je izazov  na koji odgovara ovaj projekt  na temelju postojeće europskog pravnog okvira i  instrumenata planiranja.

Projektni ciljevi i intelektualni rezultati:

Glavni ciljevi strateškog partnerstva projekta su:

 1. Razvoj učinkovite metode za procjenu (instrumenta) vještina, znanja i kompetencija u području drvne, metalne, građevinske i turističke profesije, koristeći se postojećim europskim instrumentima (Europski kvalifikacijski okvir) pomoću kojih je moguće valorizirati kompetencije izbjeglica/tražitelja azila s važećom i brzom/učinkovitom metodom.
 2. Izrada metodološkog paketa za uključivanje/stvaranje poslova za izbjeglice/migrante u drvnim, metalurškim, građevinskim i turističkim tvrtkama (razvoj primjera upravljanja prema instrumentu socijalnog zapošljavanja; izrada kratkog programa za vođenje zapošljavanja i potporu namijenjenu socijalnim radnicima, obrazovnim djelatnicima, trenerima i voditeljima profesionalnog usmjeravanja; testiranje plana uključivanja i programa izobrazbe)

Projektne aktivnosti:

 • Istraživanje  potreba i zahtjeva  s pedagozima, savjetnicima za zapošljavanje, trenerima, socijalnim radnicima, kao i organizacijama tržišta rada, tvrtkama, socijalnim službama za zapošljavanje itd.
 • Razvoj instrumenta vrednovanja na temelju vrednovanja ishoda učenja (prema načelu Europskog kvalifikacijskog okvira i provjere valjanosti ishoda učenja korištenjem ECVET bodova) s naglaskom na drvnu, metaluršku, građevinsku  i turističku djelatnost, budući da su ta  područja s najvećim zahtjevima za novom radnom snagom na tržištu rada u EU. 
 • Testiranje instrumenta vrednovanja  na  predstavnicima ciljne skupine i upoznavanje  ciljanih organizacija s  novom metodologijom.
 • Razvoj metodologije i obuke  na području strukovnih zanimanja putem kojih će se izbjeglice/tražitelji azila osposobiti za nova zanimanja u skladu s europskim standardima (temelji se na izradi  osobnog plana socijalnog uključivanja i zapošljavanja i  kratkog, petodnevnog programa obuke za trenere)
 • multipliciranje programa obuke u partnerskim organizacijama 

Trajanje projekta:

01.09.2016 – 31.08.2018, (2 godine)  Više o tijeku projektu možete vidjeti na: www.facebook.com/NCNA-303411500045721/; www.ncnc.eu

Prijavitelj  projekta je  Jugend am Werk Steiermark GMBH iz Graza (Austrija), a partneri su:

 • Fachhochhschule des Mittelstandes (FHM) GMBH – University of applied  science; Bielefeld (Njemačka)
 • Lansirannikon Koulutus Oy, Winnova; Rauma (Finska)
 • Formazione Co&So Network; Firenca (Italija)
 • Bridges Programmes; Glasgow (Velika Britanija)
 • E.N.T.E.R. GMBH; Graz (Austrija)
 • Varaždinska županija; Varaždin (Hrvatska)
 • Gospodarska zbornica Slovenije; Ljubljana (Slovenija)

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće