Projekti i programi

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Naziv projekta: Izgradnja spojnog objekta između Odjela II i Odjela III sa servisnom internom prometnicom i opremanje Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof, KK.08.1.2.1.0003.

Nositelj projekta: Opća bolnica Varaždin

Cilj: Opći cilj projekta je povećanje isplativosti i pristupa bolničkoj skrbi za posebno ranjive skupine kroz olakšanje pristupa poboljšanim zdravstvenim uslugama i ustanovama, smanjenje opterećenosti članova obitelji te smanjenje stope bolovanja.  Realizacija Projekta također donosi uštedu energenata, smanjenje troškova tekućeg i investicionog održavanja, omogućava zapošljavanja zdravstvenih kadrova potrebnih profila, povećanje smještajnih kapaciteta i funkcionalnih sadržaja koji Bolnici nedostaju, omogućava pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a to su elementi koji će učiniti novi odjel palijativne skrbi primjerom dobre prakse drugim bolnicama u regiji gdje će se stjecati praktična iskustava medicinskog i nemedicinskog osoblja iz područja palijative.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 52.219.689,70 HRK

Ukupan iznos bespovratnih sredstava EU: 48.425.356,66 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 12.03.2017. - 01.06.2019.

Trenutni status: Projekt je završen, u tijeku je upravljanje projektnom imovinom koju EU provodi 5. godina nakon završetka razdoblja provedbe projekta.

Izvori financiranja: Europski fond za regionalni razvoj, sredstva osnivača

Naziv projekta: Projekt izgradnje dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Varaždin, KK.08.1.2.03.0027

Nositelj projekta: Opća bolnica Varaždin

Cilj: Opći cilj projekta je povećanje isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj poboljšanjem pristupa dnevnoj bolnici/jednodnevnoj kirurgiji .  Realizacijom ovog projekta će doći do reorganizacije bolničkog sustava u OB Varaždin i do rješavanja problema na najnižoj mogućoj organizacijskoj jedinici što će dovesti do učinkovitije i kvalitetnije skrbi bolničkih pacjenata, i to na način da se izgradi nova zgrada dnevnih bolnica u kojoj će se smjestiti dnevne bolnice interne medicine, kirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftalmologije te jednodnevna opća kirurgija.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 51.114.220,95 HRK

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 49.781.250,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 06. 09. 2016. - 31. 12. 2022.

Trenutni status: U provedbi

Izvori financiranja: Europski fond za regionalni razvoj, sredstva Korisnika

Naziv projekta: Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici Varaždin, KK.08.1.1.03.0005

Nositelj projekta: Opća bolnica Varaždin

Cilj: Opći cilj projekta je osigurati pristup učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenog hitnog bolničkog prijema.  Opća bolnica Varaždin svrstana je u županijsku bolnicu regionalnog značaja koja ugovara s HZZO-om hitni bolnički prijem. Realizacijom ovog projekta će doći do izgradnje zgrade objedinjenog hitnog bolničkog prijema omogućavajući smještaj hitnih prijemnih ambulanti interne,  kirurgije, neurologije, urologije, okulistike i otorinolaringologije na jednom mjestu, što  poboljšava zdravstvenu zaštitu, omogućuje provedbu odgovarajućih mjera zdravstvene zaštite, usklađen i funkcionalno povezani OHBP uz druge grane medicine Opće bolnice Varaždin na načelu specijaliziranog pristupa te organiziranje i razvijanje posebnih specijaliziranih kliničkih, javnozdravstvenih dostignuća te njihovu primjenu u praksi na jednom mjestu bez upućivanja i vraćanja pacijenata, a istovremeno ostvarujući i racionalizaciju troškova. 

Vrijednost projekta: 

Ukupna vrijednost projekta: 23.393.022,58 HRK

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 14.000.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta:  11.01.2017. - 31.12 2022.

Trenutni status: U provedbi

Izvori financiranja: Europsku fond za regionalni razvoj, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, sredstva korisnika

 

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade poliklinike Opće bolnice Varaždin na adresi Ivana Meštrovića 1, Varaždin, KK.04.2.1.04.0024

Nositelj projekta: Opća bolnica Varaždin

Cilj: Provedbom projekta želi se unaprijediti energetska učinkovitost zgrade poliklinike Opće bolnice Varaždin, uz istovremenu implementaciju korištenja obnovljivih izvora energije iz lokalnih izvora kako bi se rezultiralo energetskim uštedama. Zgrada poliklinike OBV građevina je javnog sektora u kojoj se odvija zdravstvena djelatnost i koja ne udovoljava uvjetima energetske učinkovitosti te nema nikakvih pozitivnih utjecaja očuvanja okoliša i energije. Provedbom mjera energetske obnove ostvariti će se smanjenje godišnje potrošnje primarne energije za 79,55% u odnosu na trenutno stanje. Osim energetske obnove zgrade, uvesti će se i nove mjere korištenja obnovljivih izvora energije kroz solarne kolektore za pripremu tople sanitarne vode i dizalice topline. Svim planiranim aktivnostima osigurati će se smanjenje emisije CO2 za 83,89%. Aktivnosti promocije i vidljivosti podići će svijest korisnika zgrade kao i opće javnosti o učinkovitijem korištenju energije i prednostima OIE.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 9.574.722,16 HRK

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 3.861.941,37 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 08. lipnja 2018.– 08. lipnja 2021.

Trenutni status: U tijeku, radovi završeni

Izvori financiranja: Europski fond za regionalni razvoj, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, kredit HBOR-a i kredit Zagrebačke banke

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade psihijatrije Opće bolnice Varaždin na adresi Ivana Meštrovića 1, Varaždin,  KK.04.2.1.04.0030

Nositelj projekta: Opća bolnica Varaždin

Cilj: Provedbom projekta želi se unaprijediti energetska učinkovitost zgrade psihijatrije Opće bolnice Varaždin, uz istovremenu implementaciju korištenja obnovljivih izvora energije iz lokalnih izvora kako bi se rezultiralo energetskim uštedama.

Zgrada psihijatrije OBV građevina je javnog sektora u kojoj se odvija zdravstvena djelatnost i koja ne udovoljava uvjetima energetske učinkovitosti te nema nikakvih pozitivnih utjecaja očuvanja okoliša i energije. Ovim projektom želi se unaprijediti energetska učinkovitost zgrade psihijatrije te je svrha ovog projekta smanjenje potrošnje energije u zgradi provedbom mjera opisanih u glavnom projektu koje će rezultirati smanjenjem potrebne toplinske energije za 69,35%, smanjenjem primarne potrošnje energije za 85,94% te smanjenjem emisije CO2 za 87,56% na godišnjoj razini, u odnosu na stanje u studenom 2017.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 6.643.178,02 HRK

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 2.594.247,17 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 27. lipnja 2018.– 27. lipnja 2021.

Trenutni status: u tijeku, radovi završeni

Izvori financiranja: Europski fond za regionalni razvoj, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, kredit HBOR-a i kredit Zagrebačke banke u ukupnom iznosu od 1.061.594,20 HRK

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade mikrobiologije i rentgena Opće bolnice Varaždin, na adresi Ivana Meštrovića bb, Varaždin, KK.04.2.1.04.0342

Nositelj projekta: Opća bolnica Varaždin

Cilj: Provedbom projekta želi se unaprijediti energetska učinkovitost zgrade mikrobiologije i rentgena Opće bolnice Varaždin, uz istovremenu implementaciju korištenjem obnovljivih izvora energije iz lokalnih izvora što bi rezultiralo energetskim uštedama. Zgrada mikrobiologije i rentgena OBV građevina je javnog sektora u kojoj se odvija zdravstvena djelatnost i koja ne udovoljava uvjetima energetske učinkovitosti te nema nikakvih pozitivnih utjecaja na očuvanje okoliša i energije. Provedbom mjera energetske obnove zgrade mikrobiologije i rentgena ostvariti će se smanjenje godišnje potrošnje primarne energije za 78,00%, u odnosu na trenutno stanje, te će se ostvariti ušteda godišnje potrebe toplinske energije za grijanje od 75,62% (QH,nd). Svim planiranim aktivnostima osigurati će se smanjenje emisije CO2 za 78,00%.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 5.867.021,25 HRK

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 2.992.287,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 30. kolovoza 2018. – 31. kolovoza  2021.

Trenutni status: u tijeku

Izvori financiranja: Europski fond za regionalni razvoj, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, kredit HBOR-a i kredit Zagrebačke banke u ukupnom iznosu od 1.177.438,75 HRK

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade paviljon, ležaona i laboratorij Opće bolnice Varaždin na adresi Klenovnik 1, 42244 Klenovnik, KK.04.2.1.04.0570

Nositelj projekta: Opća bolnica Varaždin

Cilj:  Provedbom projekta želi se unaprijediti energetska učinkovitost zgrada paviljon, ležaona i laboratorij Opće bolnice Varaždin, uz istovremenu implementaciju korištenja obnovljivih izvora energije iz lokalnih izvora kako bi se rezultiralo energetskim uštedama. Energetskom obnovom zgrade paviljon, ležaona i laboratorij Opće bolnice Varaždin u Službi za plućne bolesti i TBC Klenovnik doprinijet će se smanjenju potrošnje energije za grijanje/hlađenje (Qh, nd). Uštede QH,nd koje će se ostvariti iznose 77,71%, postotak projektirane uštede Eprim iznosi 86,65%, a emisija CO2 će se smanjiti za 88,73%

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 7.582.031,15 HRK

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 3.914.583,67 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 17. siječnja 2019. – 17. srpnja 2021.

Trenutni status: U tijeku

Izvori financiranja: Europski fond za regionalni razvoj, kredit Zagrebačke banke

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Specijalne bolnice Varaždinske Toplice KK.08.1.2.04.0002

Nositelj projekta: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Cilj: Svrha ovog projekta je povećanje dostupnosti i kvalitete pružanja sveobuhvatne pomoći za pacijente sa teškim spinalnim oštećenjima i bolestima kroz infrastrukturne radove i opremanje nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Specijalne bolnice Varaždinske Toplice.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 112.775.377,17 kn

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 83.000.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 18.09.2017. do 18.12.2021.

Trenutni status: U tijeku.

Izvori financiranja: ESI fondovi, OPKK: Prioritetna os 8 Socijalno uključivanje i zdravlje, SC 9a2 Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja, sredstva korisnika, Ministarstvo zdravstva

Naziv projekta: Energetska obnova SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice na adresi Trg slobode 1, Varaždinske Toplice - Minerva KK.04.2.1.04.0286

Nositelj projekta: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Cilj: Ovim projektom odrađeni su zahvati u svrhu poboljšanja energetskih svojstava zgrade, odnosno smanjenje troškova za grijanje zgrade te smanjenje troškova električne energije uz poboljšanje komfora, kvalitete zraka i zaštite od buke. Energetska obnova uključila je zahvate na toplinskoj ovojnici zgrade (vanjski zidovi, vanjski stropovi, grede i stupovi, vanjska stolarija, neprohodni ravni krovovi, kosi krovovi, prohodni ravni krovovi- terase te popratne radove nužne za zahvate modernizacije strojarskih i elektrotehničkih sustava), zahvate modernizacije unutarnje rasvjete novom energetski visokoučinkovitom LED rasvjetom, izvedbu integrirane sunčane elektrane na krovovima zgrade te modernizaciju sustava GVHK i uspostavu CNUS-a.

Vrijednost projekta: 98.831.067,54 kn

Ukupna vrijednost projekta: 98.831.067,54 kn

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 28.674.219,26 kn

Razdoblje provedbe projekta: 29.11.2017. do 14.06.2021

Trenutni status: U tijeku, radovi završeni

Izvori financiranja: EU fond (OPKK), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, sredstva korisnika, kredit HBOR, ZABA

Naziv projekta: Energetska obnova skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija

Terme i Konstantinova kupelj na adresi Trg slobode 1b i 1c, Varaždinske Toplice KK.04.2.1.04.0549

Nositelj projekta: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Cilj: Provedbom mjera energetske obnove skupa zgrada u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova Kupelj), ostvarit će se smanjenje godišnje primarne potrošnje energije za 49,79%, godišnje potrošnje toplinske energije za 51,44%, uvest će se nove mjere korištenja OIE iz lokalnih izvora te će se osigurati smanjenje emisije CO2 za 50,20%. Aktivnostima promocije i vidljivosti podići će se svijest korisnika zgrada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, ali će i šira javnost biti informirana o učinkovitijem korištenju energije i svakodnevnim prednostima povećanja energetske učinkovitosti.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 42.229.144,69 kn

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 19.569.737,42 kn

Razdoblje provedbe projekta: 06. 04. 2018. do 07.09.2021.

Trenutni status: u tijeku.

Izvori financiranja: EU fond (OPKK), kredit HBOR

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade Lovrina kupelj na adresi Trg slobode  1a, Varaždinske Toplice - KK.04.2.1.04.0537

Nositelj projekta: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Cilj: Provedbom mjera energetske obnove zgrade Lovrina kupelj u kojoj se odvija zdravstvena djelatnost ostvari će se smanjenje godišnje primarne potrošnje energije za 64,79% u odnosu na potrošnju godišnje primarne potrošnje energije prije provedba mjera energetske obnove. Ujedno će se instalacijom inverterske dizalice topline uvesti nova mjera korištenja obnovljivih izvora energije iz lokalnih izvora. Navedenim aktivnostima osigurat će se smanjenje emisije CO2 za 66,28%.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 10.694.652,56 kn

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 3.748.257,12 kn

Razdoblje provedbe projekta: 22.03.2018.  do 07.07.2021.

Trenutni status: u tijeku

Izvori financiranja: EU fond (OPKK), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, sredstva korisnika, kredit HBOR, ZABA

LJEKARNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Naziv projekta: „Energetska obnova zgrade Ljekarne Varaždinske županije na adresi Kolodvorska 18, Varaždin“ KK.04.2.1.04.0538

Nositelj projekta: Ljekarna Varaždinske županije, Kolodvorska 18, Varaždin

Partneri na projektu: -

Cilj: Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija vanjske toplinske ovojnice zgrade, rekonstrukcija sustava grijanja, hlađenja i ventilacije, rekonstrukcija sustava rasvjete prostora (zamjena unutarnje rasvjete visokoučinkovitom LED rasvjetom) i zamjena postojeće vanjske stolarije zgrade novom stolarijom.

Realizacijom projekta ostvarit će se očekivano smanjenje potrošnje potrebne toplinske energije za grijanje od 52,21%, energije za hlađenje od 53,52%, primarne toplinske energije od 70,70% kao i smanjenje razine štetnih emisija CO2 u okoliš od 71,22 % na godišnjoj razini.

Korisnicima usluga ljekarne i djelatnicima osigurava se kvalitetan prostor u skladu s njegovom namjenom te sigurniji i ugodniji uvjeti za rad.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 2.120.429,98 kn

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 860.417,04 kn

Razdoblje provedbe projekta: 30.11.2018. – 30.11.2020.

Trenutni status: Projekt je završen.

Izvori financiranja: Europski fond za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014. 2020., Prioritetna os 4 - Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i vlastita sredstva.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv projekta: Automatizacija radnih procesa

Nositelj projekta: Ljekarna Varaždinske županije, Kolodvorska 18, Varaždin

Cilj: Automatizacija radnih procesa odnosi se na automatsko zaprimanje, pohranu i isporuku lijekova iz automatiziranog skladišta dužine gotovo 8 m, visine gotovo 3 m i širine gotovo 1,6 m sa robotskom rukom i četiri mjesta izdavanja u neposrednoj blizini ljekarnika.

U praksi to znači da ljekarnik više ne mora odlaziti po lijekove na razne mikrolokacije u skladište ljekarne te ih donositi do radnog mjesta za izdavanje, nego će lijekovi biti isporučeni iz automatiziranog skladišta putem povezanih programskih modula na izlaznu lokaciju u blizini samog mjesta izdavanja. Zahvaljujući tome, ljekarnik će, kao visokoobrazovani zdravstveni radnik, imati više vremena za razgovor s korisnikom usluge i za stručno savjetovanje. Korisnici usluga će istovremeno moći brže ostvariti uslugu. Ljekarna Varaždinske županije ovime je ljekarničke usluge podigla na znatno višu razinu te je postala predvodnica inovacija, kao prva županijska ljekarna s takvim implementiranim sustavom.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 1.724.040,25 kn

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: - kn

Razdoblje provedbe projekta: 06.07.2020. – 18.12.2020.

Trenutni status: Projekt je završen.

Izvori financiranja: Vlastita sredstva.

 

Naziv projekta: Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova i opremanje Ljekarne Centrala

Nositelj projekta: Ljekarna Varaždinske županije, Kolodvorska 18, Varaždin

Cilj: Rušenjem dijela pregradnih zidova, te odabirom namještaja i opreme, korisnicima usluga ljekarne i djelatnicima osigurava se kvalitetan prostor u skladu s njegovom namjenom te sigurniji i ugodniji uvjeti za rad.

Ukupna vrijednost projekta: 495.770,04 kn

Razdoblje provedbe projekta: 15.09.2020. – 19.12.2020.

Trenutni status: Projekt je završen.

Izvori financiranja: Vlastita sredstva.

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Trg kralja Tomislava 8, Lepoglava – ispostava Ivanec; KK.04.2.1.04.0536

Nositelj projekta: Dom zdravlja Varaždinske županije

Partneri na projektu: -

Cilj: Provedbom predviđenih mjera energetske obnove zgrade Doma zdravlja VŽŽ – Ispostava Ivanec na adresi Trg kralja Tomislava 8, Lepoglava u kojoj se odvija zdravstvena djelatnost ostvariti će se smanjenje godišnje primarne potrošnje energije za 70,60% te ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) od 57,71%. Također, izgradnjom sunčane fotonaponske elektrane na krovu zgrade uvodi se nova mjera korištenja OIE iz lokalnih izvora. Navedenim projektnim aktivnostima osigurati će se smanjenje emisije CO2 za 71,54%. Aktivnostima promocije i vidljivosti podići će se svijest korisnika zgrade, ali će i šira javnost biti informirana o učinkovitijem korištenju energije i svakodnevnim prednostima povećanja energetske učinkovitosti.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 32.111.192,50 HRK

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 2.068.221,67 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 07.01.2019. – 07.05.2021.

Trenutni status: u provedbi

Izvori financiranja: Fond za regionalni razvoj – Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. i Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade Doma zdravlja varaždinske županije na adresi Zagorska ulica 21, Novi Marof – ispostava Novi Marof; KK.04.2.1.04.0556

Nositelj projekta: Dom zdravlja Varaždinske županije

Partneri na projektu: -

Cilj: Provedbom predviđenih mjera energetske obnove zgrade Doma zdravlja VŽŽ – Ispostava Novi Marof na adresi Zagorska 21, Novi Marof u kojoj se odvija zdravstvena djelatnost ostvariti će se smanjenje godišnje primarne potrošnje energije za 56,12% te ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) od 57,71%. Također, izgradnjom sunčane fotonaponske elektrane na krovu zgrade i ugradnjom dizalice topline za hlađenje uvode se nove mjere korištenja OIE iz lokalnih izvora. Navedenim projektnim aktivnostima osigurati će se smanjenje emisije CO2 za 56,51%. Aktivnostima promocije i vidljivosti podići će se svijest korisnika zgrade, ali će i šira javnost biti informirana o učinkovitijem korištenju energije i svakodnevnim prednostima povećanja energetske učinkovitosti.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 3.694.474,20 HRK

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 1.656.296,69 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 07.01.2019. -07.05.2021.

Trenutni status: u provedbi

Izvori financiranja: Fond za regionalni razvoj – Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. i Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Trg Antuna Mihanovića 1, Varaždinske Toplice – ispostava Novi Marof; KK.04.2.1.04.0545

Nositelj projekta: Dom zdravlja Varaždinske županije

Partneri na projektu: -

Cilj: Provedbom predviđenih mjera energetske obnove zgrade Doma zdravlja VŽŽ – adresi Trg Antuna Mihanovića 1, Varaždinske Toplice – ispostava Novi Marof u kojoj se odvija zdravstvena djelatnost ostvariti će se smanjenje godišnje primarne potrošnje energije za 66,95% te ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) od 69,91%. Također, ugradnjom sunčane elektrane na krov zgrade i ugradnjom dizalice topline za hlađenje uvode se nove mjere korištenja OIE iz lokalnih izvora. Navedenim projektnim aktivnostima osigurati će se smanjenje emisije CO2 za 67,72%. Aktivnostima promocije i vidljivosti podići će se svijest korisnika zgrade, ali će i šira javnost biti informirana o učinkovitijem korištenju energije i svakodnevnim prednostima povećanja energetske učinkovitosti. 

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 3.914.984,60 HRK

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 1.627.731,96 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 07.01.2019. – 07.05.2021.

Trenutni status: u provedbi

Izvori financiranja: Fond za regionalni razvoj – Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. i Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata

Naziv projekta: „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije „ UP.02.2.1.02.0032

Nositelj projekta: Dom zdravlja Varaždinske županije

Partneri na projektu: -

Cilj: Cilj ovog projekta je poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u ruralnim i nerazvijenim područjima Varaždinske županije povećanjem ulaganja u razvoj ljudskih potencijala u zdravstvenoj zaštiti kroz sufinanciranje sveukupno 14 specijalizacija doktora medicine, tj. specijalističkog usavršavanja 7 liječnika iz područja obiteljske medicine, 3 liječnika iz pedijatrije, 3 liječnika iz ginekologije i opstetricije i 1 liječnika iz kliničke radiologije. Navedenim usavršavanjem liječnika omogućuje se smanjenje upućivanje pacijenata u bolnice, te se osigurava veća učinkovitost u pružanju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini i kontinuitet iste.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 14.780.578,88 HRK

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 14.780.578,88 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 15.02.2018. – 31.12.2023.

Trenutni status: u provedbi

Izvori financiranja: Europski socijalni fond - Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014.-2020.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin na adresi Zavojna 6, Varaždin (šifra projekta: KK.04.2.1.04.0334)

Nositelj projekta: Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin, Zavojna 6, 42000 Varaždin

Partneri na projektu: -

Cilj: Povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, vanjskog zida, poda prema vanjskom prostoru te stropa prema negrijanom prostoru. Zamjena stolarije, zamjena postojećeg sustava prozračivanja novim visokoučinkovitim sustavom, zamjena postojećeg sustava PTV-a sustavom koji koristi OIE, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom, ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe ETC-a, uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenta i vode te ugradnja visokoučinkovitog sustava grijanja.

Horizontalne mjere koje se odnose na provedbu novih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti. Energetskom obnovom nastoji se postignuti smanjenje potrošnje energije, podignuti svijest o korištenju energije te osigurati bolji boravak u zgradi. Predviđena ušteda nakon provedbe energetske obnove energije za grijanje/hlađenje za 56,29 % te emisije CO2 za 44,08 %.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 32.126.953,30 HRK

Bespovratna sredstva: 22.016.300,17 HRK

Trenutni status: Projekt je završen

Izvori financiranja: Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, kredit HBOR i kredit Zagrebačka banka d.d.

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće